Puhujat

Tero Kaleva

Tero Kaleva on STE Analytics Oy:n hallituksen jäsen. STE Analytics tuottaa 20 vuoden kokemuksella matemaattisten simulaatiomallien avulla tukea päätöksenteon prosesseihin. Ratkaisut ovat auttaneet johtoa tekemään perustellusti parempia päätöksiä eri aloilla niin hyödykemarkkinoilla kuin myös julkisessa terveydenhuollossa.

Mika Pantzar

Professori: Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto
Dosenttuuri: Organisaatioteoria ja Tulevaisuudentutkimus (Aalto-ylipiston kauppakorkeakoulu), Kulutustutkimus (Helsingin yliopisto, Maatalousmetsätieteellinen tiedekunta) ja Käyttäjälähtöinen Innovaatiotutkimus (Vaasan yliopisto) 

Katri-Leena Launis

Katri-Leena toimii digi-johtajana Kelassa. Hänen tehtävänään on vauhdittaa Kelan digitalisaatiota sekä toiminnan kehittämisen kautta että uusia moderneja teknologioita hyödyntäen. Katri-Leenalla on monipuolinen osaaminen tiedolla johtamisen alueesta ja pitkä kokemus ICT-alalta sekä julkisella sektorilla että S-ryhmässä. Asiakaskokemuksen parantaminen digitalisaation avulla toimii punaisena lankana hänen työssään.

Mikko Dufva

Mikko Dufva on Sitran tulevaisuusasiantuntija. Hän tarkastelee työkseen tulevaisuuden kehityskulkuja, niiden välisiä jännitteitä ja tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia. Lisäksi hän pyrkii tunnistamaan ei-ilmeisiä, mutta tulevaisuuden kannalta merkittäviä asioita. Mikolla on laaja kokemus ennakoinnista ja hän on väitellyt tekniikan tohtoriksi tulevaisuutta koskevan tiedon tuottamisesta ja systeemisestä ennakoinnista.

Juuso Vanhala

Juuso Vanhala (VTT) toimii neuvonantajana Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla. Hänen nykyisiin tehtäviinsä kuuluu Suomen talouden ennustaminen sekä työmarkkinoihin ja yrityksiin liittyvien kysymysten analyysi. Aiemmin hän on toiminut mm. tutkijana Suomen Pankin tutkimusyksikössä, Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksella sekä University College Londonissa.

Lasse Larvanko

Kysymällä riittävän usein: "Miksi?" ajaa vaarallisiin, jännittäviin ja poikkeuksellisiin tilanteisiin. Näissä tilanteissa Lasse on omimmillaan niin sijoittajana, neuvonantajana, hallituksen jäsenenä tai ihan käytännön tekijänä.

Päivittäin Lasse pohtii miten yhdistää asiakaskokemus, markkinointi ja koneoppiminen ylivertaiseksi kilpailueduksi Tulos Helsingin toimitusjohtajana.

Ira Kujala

Ira Kujala toimii henkilöstoasiantuntijana ja osakkaana Emergy Oy:ssa. Hän on kokenut organisaatioiden kehittäjä, kehitys- ja muutoshankkeiden suunnittelija, toteuttaja ja jalkauttaja. Hänen toiminnassaan keskiössä ovat ihmiset työroolin takana. Hän on työskennellyt johtajana, esimiehenä, projektipäällikkönä ja johdon konsulttina erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa.